วันนี้ 23 .9.2560  เวลา 10.00 น.  ทาง บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด  นำโดย คุณธนา เชื้อศิริ ผู้จัดการส่วนเชียงใหม่-ลำพูน  และ  ดต.ไสว  ใจมั้ง  รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท  สิงห์พัฒนาเชียงใหม่  จำกัด  ได้ให้เกียรติเข้าร่วมมอบทุนการศึกษาในโครงการ คัดเลือกบุตรพนักงานเพื่อรับทุนการศึกษา  

     โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน บุตรของพนักงานสังกัดบริษัทในเครือ บุญรอด  ทุกฝ่าย  จัดเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อตอบแทนและให้การสนับสนุนทางการศึกษาแก่บุตรหลานพนักงานตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ  เป็นโครงการที่จัดโดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี   มอบแก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนเด่นและความประพฤติที่ดี  ของปีการศึกษา 2559

พิธีการมอบทุนการศึกษา


     คุณสมบัติ

1. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฏหมายของพนักงาน

2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย และอุดมศึกษา

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 75% หรือเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป


     ผู้มีคุณสมบัติ ตามโครงการมอบทุนมีดังนี้


       ทั้งนี้ทางครอบครัวพนักงาน และบริษัท สิงห์พัฒนาเชียงใหม่  จำกัด  ขอขอบพระคุณทาง มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี มาเป็นอย่างสูงที่มอบทุกการศึกษานี้มาแก่บุตรพนักงานทุกท่าน  ครอบครัวและบริษัท สิงห์พัฒนาเชียงใหม่ จำกัด มีความทราบซึ้งในความตั้งใจที่ทางมูลนิธิ เล็งเห็นอนาคตของชาติ  และการได้รับทุนในครั้งนี้น้อง ๆ จะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนในชั้นเรียนต่อไป ขอบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้